Scroll to top

INOVACIJSKI VAUČER – Utjecaj uvjeta sakupljanja pčelinjeg otrova na koncentraciju melitina

Innovation voucher for SMEs

THE PROJECT IS SUFINANCY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT

Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts (MINGO) awarded grants amounting to 20.800,00 HRK, the total value of the project 26.000,00 HRK, in a call for Innovation voucher for SMEs, to the beneficiary of TAVU d.o.o. for the project “Influence of conditions for collecting bee poison on melitine concretations”.

 

Bee venom is an unfair neglected source of extra income for beekeeping production. Beekeepers are reluctant to decide on the activity of collecting bee poison due to the need to invest large amounts of time and manual work without guaranteeing output results. By standardizing the procedure for collecting bee poison and automating the collector of beekeepers, as end-users, it would be easy to set up the device under the recommended conditions of use to eliminate the disadvantages of this activity. The aim of this project is to examine the influence of the method and conditions of concentration on melitine concentration, which dictates the purchase price of poisons, and thus contribute to the development of an innovative device for standardizing the technology of collecting bee venom.

The project duration is from December 10th 2018 to March 10 2019.

0%

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

INOVACIJSKI VAUČER - Utjecaj uvjeta sakupljanja pčelinjeg otrova na koncentraciju melitina

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) dodjelilo je bespovratna sredstva u iznosu od 20.800,00 kune, ukupne vrijednosti projekta 26.000,00 kuna, u sklopu poziva Inovacijski vaučeri za MSP-ove, korisniku TAVU d.o.o. za projekt “Utjecaj uvjeta sakupljanja pčelinjeg otrova na koncentraciju melitina”.

 

 

Pčelinji otrov nepravedno je zanemareni izvor dodatne zarade pčelarske proizvodnje. Pčelari se nerado odlučuju za aktivost sakupljanja pčelinjeg otrova zbog potrebe za ulaganjem velike količine vremena i manualnog rada bez garancije izlaznih rezultata. Standardiziranjem postupka sakupljanja pčelinjeg otrova i automatiziranjem uređaja sakupljača pčelari, kao krajnji korisnici, bili bi u mogućnosti jednostavnim postavljanjem uređaja u preporučenim uvjetima korištenja eliminirati nedostatke ove aktivnosti. Cilj ovog projekta je ispitati utjecaj načina i uvjeta sakupljanja na koncentraciju melitina, koji diktira otkupnu cijenu otrova, te tako pridonjeti razvoju inovativnog uređaja za standardizaciju tehnologije sakupljanja pčelinjeg otrova.

Ovaj projekt ima za cilj testirati različite specifikacije uređaja za sakupljanje otrova na pčelinjaku, te definirati tehnološki proces koji će pčelaru omogućiti proizvodnju pčelinjeg otrova s viskom udjelom melitina. Projektom će se testirati utjecaj električnih impulsa (frekvencija, napon, oblik, trajanje), stimulansi (frekvencija zvuka, frekvencija svjetla, ventilatori i puhači) te usporedba između sakupljanja pčelinjeg otrova izvan košnice (na letu) te onoga unutar. Ostvareni su očekivani rezultati te određeni utjecaji, navedenih, parametra na količinu sakupljenog otrova te melitina unutar istog. S dobivenim rezultatima u mogućnosti smo izraditi konačne specifikacije vlastitog uređaja za sakupljanje pčelinjeg otrova. Vrijeme trajanje projekta je od 10. prosinca 2018. do 10. ožujka 2019. godine.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvtke Tavu d.o.o.		

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.