Scroll to top

EU Project Briefing

DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE BEEKEEPING SCALE - SUNBEE

SUNBEE IS CO-FUNDED BY EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

 

Croatian Agency for Small Businesses, Innovations, and Investments (HAMAH-BICRO) awarded grants amounting to 476,882.71 HRK, the total value of the project 603,649.00 HRK, in a call for Innovation of newly established SMEs, to the beneficiary of TAVU d.o.o. for the project “Development and Commercialization of Innovative Beekeeping Scale – Sunbee”.

 

The Sunbee project is a unity of intellectual protected hardware and application that, through sophisticated algorithms, analyzes the collected data within and around the beehive in real time. Sunbee has been set up to optimize and simplify the day-to-day operations of hobby beekeepers and give full insight into the production of professional users taking advantage of latest technologies. The project aims to increase the competitiveness and exploitation of the innovative potential of TAVU d.o.o. through investment in development and international commercialization of innovative Sunbee – beekeeping equipment. The project duration is from 1 October 2017 to 1 April 2019.

0%

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

RAZVOJ I KOMERCIJALIZACIJA INOVATIVNE PČELARSKE VAGE - SUNBEE

 

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAH-BICRO) dodjelila je bespovratna sredstva u iznosu od 476.882,71 kune, ukupne vrijednosti projekta 603.649,00 kuna, u sklopu poziva Inovacije novonastalih MSP, korisniku TAVU d.o.o. za projekt “Razvoj i komercijalizacija inovativne pčelarske vage – Sunbee”.

 

 

 

Projekt Sunbee sklop je zaštićenog dizajna hardvera i aplikacije koja sofisticiranim algoritmima analizira prikupljene podatke unutar i u okolini pčelinje košnice u stvarnom vremenu. Sunbee je pokrenut kako bi optimizirao i pojednostavnio dnevne poslove pčelara hobista i dao potpuni uvid u proizvodnju profesionalnim korisnicima primjenom najnovijih tehnologija.

Cilj projekta je podizanje konkuretnosti i iskorištavanje inovativnog potencijala tvrtke Tavu d.o.o. kroz ulaganje u razvoj i međunarodnu komercijalizaciju inovativnog proizvoda pčelarske vage Sunbee. Vrijeme trajanje projekta je od 1. listopada 2017. do 1. travnja 2019. godine.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvtke Tavu d.o.o.		

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.